73575 - Επιτέλους

Ν. Λυγερός

Επιτέλους
η Φινλανδία
θα απελευθερωθεί
από την υποχρεωτική
ουδετερότητα
που ονομάστηκε
φινλανδοποίηση
και θα ζήσει
έναν νέο κύκλο
στη ζωή της.