73577 - Έπρεπε

Ν. Λυγερός

Έπρεπε
να έρθει
το Ουκρανικό
για να μπορέσει
η Φινλανδία
να απελευθερωθεί
από μια βάρβαρη
Συνθήκη
που την καταπατούσε
τόσες δεκαετίες.