73579 - Κάθε εικόνα

Ν. Λυγερός

Κάθε εικόνα
που βλέπεις
στάλθηκε
για την απόλαυση
χωρίς όριο
και μιζέρια
γιατί είμαστε
μόνο της Ανθρωπότητας
κι όλα τα άλλα είναι
απλώς λεπτομέρειες
που δεν μας αφορούν.