73590 - Με τη νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Με τη νοημοσύνη
αντιμετωπίζεις
διαφορετικά
τα προβλήματα
και καταλαβαίνεις
ποιες κινήσεις
πρέπει να κάνεις
για να επιλύσεις
ξεπερνώντας
όλα τα εμπόδια.