73591 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
καμία ελευθερία
στο βόλεμα
διότι είναι
κοινωνική
παγίδα
που λειτουργεί
σαν τα δεσμά
της σκλαβοσύνης,
σπάσε τα
λοιπόν.