73637 - Κάθε πρωτοβουλία

Ν. Λυγερός

Κάθε πρωτοβουλία
που παίρνεις
για να εμπλουτίσεις
ιστορικά
τη ζωή σου
σε φέρνει
πιο κοντά
στην πορεία
της Ανθρωπότητας
εντός του Χρόνου.