73638 - Τα ιστορικά

Ν. Λυγερός

Τα ιστορικά
εκθέματα
είναι αυτά
που παράγουν
το Μουσείο
και όχι το αντίθετο
έτσι είναι
στα χέρια σου
η ουσία
που πλάθεις
για το μέλλον.