73661 - Ο Ουρανοξύστης

Ν. Λυγερός

Η θέα από τον ουρανοξύστη ήταν απίστευτη.
Όχι μόνο λόγω του ύψους του ή της θέσης του.
Η θέα έδειχνε το παρελθόν.
Δεν ήταν μία τωρινή εικόνα.
Από τον ουρανοξύστη όλα φαινόντουσαν όπως ήταν πριν.
Πριν.
Είχε σκεφτεί αυτή τη λέξη αυθόρμητα.
Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι μιλούσε για το 1974.
Ασυναίσθητα όμως η σκέψη του είχε συνδυάσει
τη θέα εκείνης της εποχής με τα έγγραφα που μελετούσε: τα αποχαρακτηρισμένα των αρχείων του Λευκού Οίκου.
Όταν διάβαζε αυτό το ιστορικό υλικό ένιωθε ότι ήταν και αυτός μέσα στην αίθουσα συζητήσεων την ώρα που μιλούσαν με αυτόν τον ιδιότροπο τρόπο.
Διότι τους άκουγε και τους έβλεπε σαν να ήταν εκεί κοντά τους.
Ήταν όμως μαζί τους.
Και ένιωθε τη διαφορά αυτών των εννοιών.
Αυτό έβλεπε και από τον ουρανοξύστη.
Έβλεπε το παρελθόν και προετοίμαζε το μέλλον δίχως το εμπόδιο του παρόντος.