73664 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Όλοι είχαν πρόσβαση σε παλιά αρχεία.
Όλα ήταν γνωστά εδώ και καιρό.
Ήταν σαν τις παλιές αναμνήσεις που είχε ο καθένας μέσα του χωρίς όμως να είναι ικανός να δει τη μεγάλη εικόνα.
Δεν είχαν πρόσβαση στον ουρανοξύστη.
Και κανένα σπίτι δεν μπορούσε να προσφέρει αυτή την εικόνα του παρελθόντος.
Το είχε ζήσει και στην Παλιά Πόλη.
Μόνο εκεί μπορούσε κανείς να δει τι γίνεται.
Διότι και τα νέα κτίρια έμοιαζαν περισσότερο με παράγκες, αφού δεν είχαν την αξιοπρέπεια της εποχής.
Έτσι για τους γνώστες δεν αποτελούσαν εμπόδιο.
Έβλεπε το ανάλογο από τον ουρανοξύστη.
Αυτό ήταν το παράδοξο κατά κάποιο τρόπο.
Ενώ τα αρχεία του κυπριακού ήταν στην Αμερική
ο ουρανοξύστης βρισκόταν στην Αμμόχωστο
κι όχι στη New York…
Επίσης τα αρχεία δεν ήταν μόνο γενικά
όπως ήταν αυτά που αφορούσαν
την Ελλάδα και την τότε κατάσταση.
Είχαν μια θεαματική ακρίβεια για την ώρα της εισβολής και όχι μόνο για την περίοδο.