73666 - Το μυστικό

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 1971 υπήρχαν αναφορές.
Μπορεί να ήταν ελλειπτικές και να απαιτούσαν ένα ειδικό υπόβαθρο για να γίνουν κατανοητές, αλλά το μόνο σίγουρο ήταν ότι υπήρχαν.
Memorandum 116.
Memorandum 130.
Αλλά και το 1973 υπήρξαν σημάδια για την αλλαγή της κατάστασης ακόμα κι αν κανένας δεν ήθελε να το καταλάβει σε βάθος.
Central Information Bulletin.
Άμεση αναφορά στον Παπαδόπουλο.
Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State.
Άμεση αναφορά στον Ιωαννίδη.
Οι κινήσεις είχαν ήδη αρχίσει πάνω στη μεγάλη σκακιέρα χωρίς να γίνουν αντιληπτές σε τοπικό επίπεδο.
Το πλαίσιο πια ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος.
Το πεδίο η Ευρώπη.
Το πεδίο δράσης η Ανατολική Μεσόγειος.
Το πεδίο μάχης η Κύπρος.
Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα το έλεγαν.
Η όλη υπόθεση ήταν μόνο θέμα χρόνου.
Αυτό σκέφτηκε πάνω στον ουρανοξύστη.
Το μέλλον του παρελθόντος ερχόταν.