73942 - Για τους Τούρκους

Ν. Λυγερός

Για τους Τούρκους
όπως το καταγράφει
η Πρεσβεία
της Αμερικής
στην Άγκυρα
το πραξικόπημα
ήταν μια επιτυχία
και είχε οργανωθεί
εξολοκλήρου
από την Ελλάδα.