73943 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
του τηλεγραφήματος
της Πρεσβείας
αποδεικνύει
ότι οι Τούρκοι
ετοίμαζαν
ενεργά
την εισβολή
εκμεταλλευόμενοι
την κατάσταση.