73944 - Η αρχική θέση

Ν. Λυγερός

Η αρχική θέση
της Τουρκίας
ήταν να δημιουργηθεί
διάδρομος
διάσωσης
για τους Τουρκοκύπριους
που ζούσαν
σε θύλακες
που δεν είχαν
πρόσβαση
σε ακτή
αλλά τελικά
έκαναν προγεφύρωμα.