73945 - Η αποτυχία

Ν. Λυγερός

Η αποτυχία
της πρώτης εισβολής
οφείλεται
στο γεγονός
ότι οι Τούρκοι
θεωρούσαν
ότι θα ήταν
ένας περίπατος
και ο στρατηγικός
σχεδιασμός
ήταν ουσιαστικά
ανύπαρκτος.