73947 - Επί της ουσίας

Ν. Λυγερός

Επί της ουσίας
η κατοχή
ξεκίνησε
μόνο
με τη δεύτερη εισβολή
γιατί η πρώτη
δεν είχε
τη δυνατότητα
να αλλάξει
τα δεδομένα
όπως το ήθελαν
οι Τούρκοι.