73951 - Με τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Με τα βιβλία
που ανακάλυψες
συνειδητοποίησες
το μέγεθος
του έργου
που έχει
περάσει
από τα χέρια
των μαθητών
που πίστεψαν
στη διάδοση.