73952 - Τώρα καταλαβαίνεις

Ν. Λυγερός

Τώρα καταλαβαίνεις
την απόδοση
της Έξυπνης Παιδείας
ως βιβλίο
που έγινε
αναφορά
γιατί προσφέρει
τεράστιες
δυνατότητες
στους αναγνώστες
που θέλουν
να μάθουν.