73955 - Με τις καμπύλες

Ν. Λυγερός

Με τις καμπύλες
κατάλαβες
πόσο σπάνια
είναι η ευθεία
στη φύση
και κοίταξες
εντελώς
διαφορετικά
την προοπτική
που απέκτησε
νέα δυναμική.