73956 - Ο παράξενος συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο παράξενος συνδυασμός
εμφανίστηκε
στα παλιά
έγγραφα
που συνόδευαν
αινιγματικά
σκίτσα
ενός άλλου
αιώνα
που παρέμενε
άγνωστος.