73960 - Με τον καθρέπτη

Ν. Λυγερός

Με τον καθρέπτη
ανακάλυψες
την άλλη πλευρά
της ουσίας
που άγγιζε
τα όρια του κόσμου
για να ζήσει
πάνω στην εικόνα
και να γίνει
ίχνος ζωντανό
του δεσμού.