73962 - Τα σκληρά καθεστώτα

Ν. Λυγερός

Τα σκληρά καθεστώτα
πάντα νικούν
στην αρχή
γιατί η επίθεσή τους
ξαφνιάζει
τις δημοκρατίες
αλλά στο τέλος
πάντα χάνουν
όταν ενεργοποιείται
η αντεπίθεση
των Δίκαιων.