73963 - Οι μεγάλες Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι μεγάλες Συνθήκες

Βερολίνου
του 1878
Βερσαλλιών
το 1919
Παρισίων
το 1947
καθόρισαν
την ιστορία
της Ευρώπης
και του κόσμου.