73964 - Όταν είδες

Ν. Λυγερός

Όταν είδες
την εμβέλεια
της ουσίας
δεν κατάλαβες
πώς είχε δημιουργηθεί
κι έπαθες σοκ
όταν ανακάλυψες
τη δυναμική
του στατικού
της αποκάλυψης.