73968 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα
αντιλήφθηκες
το βλέμμα
της γυναίκας
που ανακάλυψε
τα ίχνη
της ομορφιάς
που έσταζαν
με το φως
της αλήθειας.