73975 - Κάθε αντικείμενο

Ν. Λυγερός

Κάθε αντικείμενο
αποκτά
μια ιστορικότητα
αν ενσωματωθεί
μέσα σ’ ένα κείμενο
που αναδεικνύει
την κρυφή του αξία
για να γίνει
θεμελιακό στοιχείο
της ουσίας
της ιστορίας.