73976 - Όταν ζεις

Ν. Λυγερός

Όταν ζεις
λεπτομέρειες
στις οποίες
δεν δίνεις
σημασία
ξαφνιάζεσαι
όταν τις διαβάζεις
σ’ ένα κείμενο
που αναδεικνύει
την ουσία
του έργου.