73977 - Όταν φέρνεις

Ν. Λυγερός

Όταν φέρνεις
τη θάλασσα
μέσα στο είναι σου
συνειδητοποιείς
ότι το απέραντο
γαλάζιο
αγγίζει
ακόμα
και την ψυχή
γι’ αυτό δακρύζεις
από παντού.