73986 - Οι σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι σχέσεις
αποτελούν
δομικά
στοιχεία
για την Ανθρωπότητα
και γι’ αυτό
πρέπει
να ανήκουν
στη θεμελίωση
των ανθρώπων.