73988 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
είναι έκφραση
της Ανθρωπότητας
και η συνανθρωπιά
ακόμα πιο βαθιά
έκφρασή της
έτσι είναι
συνδεδεμένη
με αυτή
ως έννοια
κι όχι μόνο
στον άνθρωπο.