73989 - Οι ανθρώπινες σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι ανθρώπινες σχέσεις
είναι τοπικό
στοιχείο
του ολικού
που αποτελείται
από τη δομή
της Ανθρωπότητας
διότι αυτή
λειτουργεί
πολυκυκλικά
και υπερδομικά.