73990 - Οι ιδιότητες

Ν. Λυγερός

Οι ιδιότητες
των σχέσεων
δεν εξαρτώνται
από τα στοιχεία
στα οποία
εφαρμόζονται
και έχουν νόημα
από μόνες τους
για βαθιά μελέτη
μαθηματική.