73991 - Όταν είναι ισχυρές

Ν. Λυγερός

Όταν είναι ισχυρές
οι σχέσεις
είναι καλό
να σκεφτείς
τη χρωμοδυναμική
για να μελετήσεις
πώς λειτουργούν
στο πεδίο
δράσης
της ανάγκης.