73992 - Άλλο δομικό στοιχείο

Ν. Λυγερός

Άλλο δομικό στοιχείο
κι άλλο κατασκευαστικό
γιατί μόνο
το πρώτο
λειτουργεί
στο θεμέλιο
στο οποίο
μπαίνει
πρώτο
και δεν βγαίνει
διότι
υπερστηρίζει
τη δομή.