73993 - Μην ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς
να αξιοποιείς
την κοινή
ετυμολογία
των λέξεων
στρατηγική
και δομή
όταν σκέφτεσαι
strategy
και structure
στα αγγλικά.