73996 - Η νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η νοημοσύνη
και η μνημοσύνη
λειτουργούν
συνδυαστικά
σε τοπικό
και ολικό
επίπεδο
όπως η Βάπτιση
και η Σταύρωση
για την ανάδειξη
της Ανάστασης.