74001 - Με την πρώτη

Ν. Λυγερός

Με την πρώτη
εικόνα
φαντάστηκε
τη συνέχεια
χωρίς καν
να τη δει
γιατί ήξερε
για το έργο
της τεράστιας
προσφοράς.