74005 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
συνέχισαν
το έργο τους
σαν να ήταν
η Ανάσταση
που κανείς
δεν μπορεί
να τη σταματήσει
λόγω υπέρτατης
ανάγκης.