74007 - Η τριπλή απάντηση

Ν. Λυγερός

Η τριπλή απάντηση
δεν άργησε
να έρθει
αφού ο πόθος
ήθελε κι αυτός
την απελευθέρωση
από το πάθος
και την ένταση
της νύχτας
που δεν έλεγε
να σταματήσει.