74009 - Όλη η ουσία

Ν. Λυγερός

Όλη η ουσία
ενσωματώθηκε
στο έργο
για να μη χαθεί
ούτε στάλα
από την υπέρβαση
της νύχτας
που έδειξε
πώς λειτουργεί
ο ασταμάτητος.