74010 - Το φύλλο

Ν. Λυγερός

Το φύλλο
έγινε
μνήμη
για να ζήσει
το εφήμερο
της στιγμής
μέσα
στην αιωνιότητα
χάρη
στο έργο.