74013 - Με πάθος

Ν. Λυγερός

Με πάθος
αγάπησες
κάθε στιγμή
του νυχτερινού
σεναρίου
που είχε
επιλεχθεί
με πόθο
έτσι έζησες
ξανά
και πολυκυκλικά
το έργο.