74014 - Πώς να κρατηθείς

Ν. Λυγερός

Πώς να κρατηθείς
όταν βλέπεις
ότι μπορείς
να πιεις
την ουσία
του κύλικα
της Αρχαιότητας
και να ζήσεις
κάθε γεύση
εκείνης
της εποχής
χωρίς
εμπόδιο.