74015 - Όταν είδες

Ν. Λυγερός

Όταν είδες
πάνω
στο τετράδιο
την ειδική
παραγγελία
που αξιοποιήθηκε
πρώτα μοναδικά
και μετά τριπλά
έσκασε
το πλατύ χαμόγελο
της αρμονίας.