74017 - Ο κώδικας

Ν. Λυγερός

Ο κώδικας
είναι απλός
για αυτόν
που ξέρει
από πριν
ποιο είναι
το νόημα
που έχει
κρυφτεί
μέσα
στο ειδικό
κείμενο.