74018 - Κάθε λέξη

Ν. Λυγερός

Κάθε λέξη
αποκτούσε
ένα νέο
νόημα
όταν ο κώδικας
γινόταν
κατανοητός
μετά
την αποκρυπτογράφηση
του έργου
των αιώνων.