74022 - Είναι η ψυχή

Ν. Λυγερός

Είναι η ψυχή
που σε κουβαλά
και όχι εσύ
αυτήν.
Γι’ αυτό
η Διδασκαλία
ασχολείται
μόνο με τις ψυχές
γιατί αυτές
έχουν ανάγκη
να ζήσουν
ελεύθερες.