74025 - Υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν
αθλήματα
όπου μπορείς
να βοηθήσεις
τους δικούς σου
ακόμα
και εκτός
πλαισίου
και αυτό
αποτελεί
μοντέλο
ανθρωπιάς.