74043 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
μπορεί
να μην είναι
αθάνατη
αλλά χάρη
στο έργο
γίνεται
αιώνια
και συνοδεύει
την Ανθρωπότητα.