74044 - Για την αιωνιότητα

Ν. Λυγερός

Για την αιωνιότητα
η Σταύρωση
είναι κατασκευαστικό
στοιχείο
ενώ η Ανάσταση
είναι θεμελιακό
έτσι φαίνεται
η δράση
στο επίπεδο
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.