74045 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
έχουν
το δέρμα
της αιωνιότητας
γιατί τα προσέχουν
όλοι οι εφήμεροι
που τα διαβάζουν
και τα διαδίδουν
ασταμάτητα
εντός των αιώνων
των αιώνων.